Brændsel

Brændsel typer

Træ

Brænde

Briketter

Træpiller

Biobrændsel

Bioethanol

Kul

Brændsel til brændeovn

Brændsel til pejs

Brændsel til bål

Brændsel til biopejs